To content (skip navigation)

Ważne informacje

Proszę zapoznać się dokładnie z wytycznymi sanitarnymi dotyczącymi zajęć muzycznych w YSM w Mińsku Mazowieckim: 

Drogi uczniu,

wracamy do szkoły na zajęcia nauki gry na gitarze, skrzypcach i keyboardzie.

Musimy pamiętać, że zajęcia są prowadzone przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego, co wymaga od nas wszystkich zachowania dyscypliny i wprowadzenia dodatkowych środków ostrożności.

Zalecenia:

 1. Bądź punktualny – szkoła jest zamknięta i tylko nauczyciel o określonej porze wpuszcza i wypuszcza uczniów na swoje zajęcia.
 2. Do szkoły wchodź bez rodziców..
 3. Nie przychodź do szkoły, jeśli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Jeśli nie możesz przyjść na zajęcia – zadzwoń do sekretariatu szkoły i powiadom o tym swojego nauczyciela.
 5. Do szkoły przynoś swój instrument (dotyczy gitarzystów i skrzypków).
 6. Pamiętaj o podręcznikach i przyborach do pisania - w szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 7. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 8. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 9. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 11. Podczas pobytu w szkole nie musisz zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa, wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Zasady bezpieczeństwa w obiekcie

1. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w budynku szkoły do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, obowiązkowa dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

2. Sekretariat jest nieczynny. Wszystkie sprawy należy załatwiać telefonicznie i mailowo.

3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczony jest dozownik z płynem dezynfekującym do rąk.

3. Na tablicy ogłoszeń i w toaletach znajdują się instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk.

4. Podczas pobytu w szkole, dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa, wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

5. Nauczyciele zaopatrzeni są w środki ochrony indywidualnej: maseczki ochronne lub przyłbice i rękawice jednorazowe.

6. Nauczyciele zobowiązani są w szczególności do wpuszczania i wypuszczania dzieci z budynku szkoły, monitorowania warunków do prowadzenia zajęć i objawów chorobowych u dzieci, wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć, w miarę możliwości zachowania w kontaktach z dziećmi dystansu 1,5 m.